Anders begaafden

Duiken kan een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van individuen, fysiek, persoonlijk, sociaal en emotioneel. Discovery Divers en PADI  hebben vele programma's die openstaan voor mensen met uiteenlopende vaardigheden, van ervaring tot volledige brevetteringscursussen, met verschillende prestatie-eisen die de meeste individuen een weg kunnen bieden om betrokken te raken bij bepaalde activiteiten op het gebied van duiken of persluchtduiken.

Wij maken gebruik van een opleidingsconcept dat leerlinggestuurd leren toe past op prestatiegerichte training. Dit maakt duiken toegankelijk voor mensen met een breed scala aan fysieke en intellectuele capaciteiten. PADI-cursussen komen tegemoet aan deze verschillen door studenten in staat te stellen hun sterke punten aan te wenden om fysieke of intellectuele uitdagingen het hoofd te bieden. Dit maakt duiken toegankelijk voor een breed scala aan personen met verschillende vaardigheden zonder veilige duikpraktijken, vertrouwen of comfort in gevaar te brengen.

Discovery Divers herkent en erkent dat alle mensen met uiteenlopende vaardigheden in een veilige omgeving moeten kunnen genieten van hun duikactiviteiten en beschermd moeten zijn tegen schade. Discovery Divers erkent de zorgplicht om het welzijn van mensen met uiteenlopende capaciteiten te beschermen en te bevorderen en zet zich in om ervoor te zorgen dat de praktijk van de bescherming de wettelijke verantwoordelijkheden, de richtlijnen van de overheid weerspiegelt en voldoet aan de “best practices”. De veiligheid en het welzijn van alle mensen met uiteenlopende capaciteiten, ongeacht hun leeftijd, cultuur, bekwaamheid of handicap, geslacht, taal, ras, seksuele geaardheid en religie, staat voorop.

Discovery Divers is zich ervan bewust dat haar PADI-professionals posities bekleden met aanzienlijke invloed, vooral wanneer ze lesgeven aan en toezicht houden op mensen met uiteenlopende vaardigheden en daarom een vergaande verantwoordelijkheid hebben om hoge morele en ethische normen te hanteren, en ervoor te zorgen dat duikactiviteiten positieve en plezierige ervaringen zijn voor de betrokken deelnemers.

Discovery Divers spant zich in om ervoor te zorgen haar PADI-kaderleden hun rol en verantwoordelijkheden met betrekking tot bescherming begrijpen. Discovery Divers bevestigt dat passende maatregelen zullen worden genomen in het geval van incidenten of zorgen over verwaarlozing door middel van Discovery Divers’ duidelijke ethische beleid en dat vertrouwelijke en nauwkeurige verslagen van veiligheidszorgen worden bijgehouden en veilig worden opgeslagen. Overtredingen door Discovery Divers kaderleden van Discovery Divers’ en PADI trainings- en ethische normen kunnen leiden tot ontslag uit de organisatie.

Discovery Divers

Reeuwijk

Reeuwijkse Poort 307

2811 NV Reeuwijk

☏ +31 (0)182 399 580

✆ +31 (0)638103687

✉︎ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Openingstijden

Woensdag: 12.00 -18.00

Donderdag: 12.00 -18.00

Vrijdag: 12.00 -19.00

Zaterdag: 09.30-17.00

Andere dagen: op afspraak